മാർ ബർണബാസ് ഓർമ്മപെരുനാൾ

കാലം ചെയ്ത മാത്യൂസ് മാർ ബർണബാസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ 10 – മത് ശ്രാദ്ധപെരുന്നാൾ ഡിസംബർ 8, 9 തീയതികളിൽ വളയൻച്ചിറാങ്ങര സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് & സെന്റ് പോൾസ് പള്ളിയിൽ.

വാർത്ത : വിമൽ മാത്യു

Related posts