യുവപ്രതിഭ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം

പത്തനംതിട്ട ദേശത്തുടി സമന്യം നൽകുന്ന യുവപ്രതിഭ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം കവിത വിഭാഗത്തിൽ തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനത്തിലെ ഫാ ജേക്കബ് എബ്രഹാമിന്റെ ( കൊടുമൺ ) മകൾ ആൻ മേരി ജേക്കബ് അർഹയായി.

വാർത്ത : ഫാ. ജേക്കബ് കല്ലിച്ചേത്ത്

Related posts