എബി ഏബ്രഹാം YMCA മീഡീയ ആന്‍റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംസ്ഥാന ചെയർമാന്‍

YMCA മീഡീയ ആന്‍റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംസ്ഥാന ചെയർമാനായി എബി ഏബ്രഹാം കോശി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യുവജനം മാസിക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗമാണ്. കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി ഇടവകാംഗം.

Related posts