ഫാ. ജിനേഷ് വർക്കി റമ്പാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക്‌

പരിയാരം മാർ അപ്രേം ഇടവക അംഗവും ബാഗ്ലൂർ ദയാ ഭവൻ സെക്രട്ടറിയുമായ ഫാ ജിനെഷ് വർക്കി ഒക്ടോബർ 22 നു പരുമല പള്ളിയിൽ വച്ച് റമ്പാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു.

വാർത്ത : ഫാ. ജേക്കബ് കല്ലിച്ചേത്ത്

Related posts