ലോഗോ പ്രകാശനവും ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും

കോന്നി സെന്റ് ജോർജ്ജ് മഹാഇടവക യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ‘ദിവ്യസ്പർശം’ എന്ന പേരിൽ ലോഗോ പ്രകാശനവും ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനത്തിലെ റവ.ഫാ.ജോർജ്ജ് വർഗ്ഗീസ്, വികാരി റവ.ഫാ.ജിത്തു തോമസ് ചേർന്ന് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു.

Related posts