ദയാബായിക്കു ബഥാന്യ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു

റാന്നി -പെരുനാട് ബഥനി ആശ്രമത്തിൽ ഭാഗ്യസ്‌മരണാർഹരായ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്ത ഓർമ പെരുന്നാൾ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാതിരുമേനിയുടെ പ്രധാനകാർമ്മികത്വത്തിലും അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിമാരുടെ സഹകാർമികത്വത്തിലും നടത്തപ്പെട്ടു.
അവാർഡ് ദയാബായി ഏറ്റുവാങ്ങി.

Related posts

Leave a Comment