വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ധനസഹായം

അടൂർ,പറന്തൽ, സെൻറ് ജോർജ് ഓർത്തഡോൿസ്‌ സുറിയാനി ഇടവകാംഗo. ആരോഗ്യകരമായ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ പങ്കുകാരാകുക. Kindly do an affordable google pay. Kidney Transplantation to be done on Tuesday July 18 @ Lissie Hospital Ernakulam. They are struggling to mobilize required Rs 9 lakhs.

Related posts