“അഗാപ്പെ” അഖില മലങ്കര കലാമത്സരം

ലോകം ഇന്ന് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി മൂലം പ്രതിസന്ധിയിൽ ആണല്ലോ. ഈ കാലയളവിൽ യുവജനം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഏകാന്തതയുടെയും വീർപ്പുമുട്ടലുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് മൂലം മാനസികവും ശാരീരികവുമായി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ കലാപരമായ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കൊടുമൺ സെന്റ് ബഹനാൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളിയിലെ സെന്റ് മേരീസ് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് “അഗാപ്പെ ” എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു അഖില മലങ്കര കലാമത്സരം ഓൺലൈൻ ആയി ഒരുക്കുന്നു.

Related posts

Leave a Comment