പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

തെങ്ങേലി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തോഡോക്സ് പള്ളയിലെ യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും, ഇടവകയോട് ചേർന്നുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനമായ മാർ ഡൈനീഷ്യസ് തബോർ കോൺവെന്റിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.വാർഡ് അംഗം ശ്രീ ജോ ഇലഞ്ഞിമൂട്ടിൽ ഉൽഘടനം ചെയ്തു. ബഹുമാനപെട്ട ലിജു ശെമാശൻ ആദ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അജു വർഗ്ഗീസ് , അലൻ വി കോശി, അശ്വിൻ റെജി, റോണി റോബി, നിധ്യ സൂസൻ ജോയ് എന്നിവർ ആശംസ അറിയിച്ചു.

Related posts

Leave a Comment