ലോക് ഡൗൺ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു

മുള്ളന്നിക്കാട്സെന്റ് മേരീസ്‌ & സെന്റ്‌ ഗ്രിഗോറിയോസ് യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക് ഡൗൺ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് ഇടവകയിലും പരിസര പ്രേദേശങ്ങളിലും വിതരണം ചെയ്തു

Related posts

Leave a Comment