സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷന്‍ ഒക്ടോബർ 14-ന്

അടുത്ത മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷന്‍ ഒക്ടോബർ 14-ന് പരുമല സെമിനാരിയില്‍ കൂടാൻ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു.

Related posts

Leave a Comment