ദയാ ഭായിക്ക് ആദരവ്

മനുഷ്യ സ്നേഹിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ ദയാ ഭായ് അമ്മയ്ക്ക് കോന്നി താവളപ്പാറ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെയും പ്രത്യേകാൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ആദരവ് സമർപ്പിച്ചു… Fr.അജു ഫിലിപ്പ്‌ വർഗീസ് ,പ്രൊഫസർ റ്റിജോ വർഗീസ്,വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളായ അലൻ വർഗീസ്,അഖിൽ ഒ എസ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു

Related posts