മാന്ദാമംഗലം പള്ളിപ്പെരുന്നാളിൽ ശ്ലൈഹിക വാഴ്‌വ്

തൃശൂർ ഭദ്രാസനാധിപൻ യൂഹാനോൻ മാർ മിലിത്തിയോസ് തിരുമേനി മാന്ദാമംഗലം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിപ്പെരുന്നാളിൽ ശ്ലൈഹിക വാഴ്‌വ് നൽകുന്നു.

Related posts