ചെറായി ദൈവമാതാവിന്റെ പെരുന്നാളിന് കൊടി ഉയർത്തി

ചെറായി സെന്റ് മേരീസ്‌ ഓർത്തഡോൿസ്‌ വലിയ പള്ളിയിൽ വി. ദൈവമാതാവിന്റെ പെരുന്നാളിന് വികാരി ഫാ.റ്റുബി ഇടമറുക് കൊടി ഉയർത്തുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഓർത്തഡോൿസ്‌ സഭയുടെ പുരോഹിതൻ പെരുന്നാൾ കൊടി ഉയർത്തി.

Related posts

Leave a Comment