മാക്കാംകുന്ന് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോൿസ് കത്തീഡ്രൽ ദൈവാലയ കൂദാശ

https://www.facebook.com/watch/?v=2834821843247673

വി.ദൈവാലയ കൂദാശ – സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോൿസ് കത്തീഡ്രൽ | മാക്കാംകുന്ന്

വി.ദൈവാലയ കൂദാശസെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോൿസ് കത്തീഡ്രൽമാക്കാംകുന്ന്

Posted by Didymos Live Webcast on Monday, January 13, 2020

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ അഭിമാനം.. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ തിലകക്കുറിയായി… ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ഇടപഴകിയ മാക്കാംക്കുന്നു സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്ത്രീഡൽ ദേവാലയം കൂദാശക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു.. ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥന ആശംസകൾ നേരുന്നു.. #ഉളനാട് വലിയ പള്ളി യുവജന പ്രസ്ഥാനം..

Posted by Ulanadu Valiyapally Ocym-media Wing on Monday, January 13, 2020
വി. ദേവാലയ കൂദാശ | സ്വീകരണ ഘോഷയാത്ര

മാക്കാംകുന്ന് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്സ്‌ കത്തീഡ്രൽ വി. ദേവാലയ കൂദാശ സ്വീകരണ ഘോഷയാത്ര Live Broadcasting: #IvaniosMediawww.facebook.com/ivanioslivebroadcast.in/

Posted by Ivanios Live Broadcast on Monday, January 13, 2020

Related posts