ആഗ്ര സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയുടെ കേക്ക് വില്പന ഉദ്ഘാടനം

ആഗ്ര സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയുടെ ഈ വർഷത്തെ കേക്ക് വില്പന ഇടവക മെത്രാപ്പോലീത്താ യൂഹാനോൻ മാർ ദിമെത്രിയോസ് തിരുമേനിക്ക് കേക്ക് നൽകി കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Related posts