ആര്‍ദ്ര ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ അന്നദാനം

മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ ആര്‍ദ്ര ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ അന്നദാനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുളള നവംബര്‍ മാസത്തിലെ ഭക്ഷ്യസാമഗ്രികളുടെ വിതരണം നടന്നു. വയനാട് മുതല്‍ കുണ്ടറ വരെയുളള സ്ഥലങ്ങളിലെ 150 ഓളം വീടുകളില്‍ ഒരു മാസത്തേയ്ക്കുളള ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങള്‍ ആര്‍ദ്ര വോളന്‍റിയര്‍മാര്‍ എത്തിക്കും.

Related posts