ഇടമറുക് പള്ളി വിഘടിത ഭരണം നിരോധിച്ചു

ഇടമറുക് സെന്റ ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി വിഘടിത ഭരണം നിരോധിച്ച്, മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക്‌ തിരികെ നൽകുന്നതിന് കോടതി ഉത്തരവായി.

Related posts