പരുമല തിരുമേനി അനുസ്മരണം

കുട്ടമ്പേരൂർ സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് പള്ളിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരി. പരുമല തിരുമേനി അനുസ്മരണം മലങ്കര സഭാ ഗുരുരത്നം റവ ഫാ ഡോ റ്റി.ജെ ജോഷ്വാ അച്ചൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Related posts