പുതുക്കാട് പാലക്കയം മേഖല സന്ദർശിച്ചു

കരിമ്പയിലെ മഴകെടുത്തിയും ഉരുൾ പൊട്ടലും മൂലം നാശ നഷ്ടം സംഭവിച്ച പുതുക്കാട് പാലക്കയം മേഖലയിൽ ഡോ. മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസ് തിരുമേനി സന്ദർശിച്ചു.

Related posts