കട്ടച്ചിറ പള്ളി കുരിശടിയിൽ സന്ധ്യ നമസ്കാരം നടത്തി

കട്ടച്ചിറ പള്ളി കുരിശടിയിൽ ഇന്ന് വികാരി ജോൺസ് ഈപ്പൻ അച്ചനും , സഹ വികാരി ടിനു അച്ചനും സന്ധ്യ നമസ്കാരം നടത്തി.

Related posts