മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ്ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശീയ സമിതിയിലേക്ക്

ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശീയ സമിതിയിലേക്ക് ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

Related posts