മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ പെരുന്നാളും തീർത്ഥാടന വാരാഘോഷവും ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 8 വരെ

Image may contain: 2 people, text

 

Related posts