ഓര്ത്തഡോക്സ്, യാക്കോബായ തര്ക്കം: മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി

തിരുവനന്തപുരം: ഓര്ത്തഡോക്സ്, യാക്കോബായ വിഭാഗങ്ങള് തമ്മിലുളള തര്ക്കം കൂടിയാലോചനകളിലൂടെ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനു മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി രൂപീകരിക്കാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചു. മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജനാണ് കണ്വീനര്. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്, കെ. കൃഷ്ണന് കുട്ടി, എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്, രാമചന്ദ്രന് കടന്നപ്പള്ളി എന്നിവര് അംഗങ്ങളാണ്.

Related posts