മെറിൻ ജിതിൻ BAMS ന് രണ്ടാം റാങ്ക് കാരസ്ഥമാക്കി

കുന്നംകുളം: കാട്ടകാമ്പാൽ മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് ഓർത്തഡോൿസ്‌ ഇടവകാഗം പുലിക്കോട്ടിൽ ജിതിന്റ (Grand son of Fr.P.C Simon)ഭാര്യ മെറിൻ ജിതിൻ അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ആയുർവേദ നിന്നും BAMS ന് രണ്ടാം റാങ്ക് കാരസ്ഥമാക്കി.

Related posts