തീയേറ്റര്‍ ആര്‍ട്സില്‍ എം.ഫില്ലില്‍ ബിനു എബ്രഹാം കാരാണിക്കുളത്തിന് രണ്ടാം റാങ്ക്

എം. ജി. സര്‍വ്വകലാശാല സ്കൂള്‍ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സില്‍ നിന്ന് തീയേറ്റര്‍ ആര്‍ട്സില്‍ എം.ഫില്ലില്‍ രണ്ടാം റാങ്ക് ബിനു എബ്രഹാം കാരാണിക്കുളത്തിന്. കുഴിമറ്റം സെന്‍റ് ജോര്‍ജ് ഇടവകാംഗമാണ്.

Related posts