പരിശുദ്ധ മാർ ആബോയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

പരിശുദ്ധ മാർ ആബോയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

Mar Abo Prayer Group (KSA Chapter)

🗓️ 2021 February 12
6:00 Pm (IND) 3:30 Pm (KSA)

കൊല്ലം ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത അഭി: സഖറിയ മാർ അന്തോണിയോസ് തിരുമനസ്സിന്റെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിലും വന്ദ്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരുടെ സഹകാർമികത്വത്തിൽ

സന്ധ്യാനമസ്കാരവും വചന ശുശ്രൂഷയും ആശീർവാദവും

Watch live on YouTube https://youtu.be/PaIVzq0NnYU

Watch Live on Facebook
https://www.facebook.com/maraboaaronlive/

Live Broadcast: Mar Abo Aaron Live

Related posts

Leave a Comment