ഗീവർഗീസ് മാർ ഒസ്താത്തിയോസിന്റെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

മലങ്കര സഭാരത്നം ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ ഒസ്താത്തിയോസിന്റെ 9 മത് ഓർമമപ്പെരുന്നാൾ ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ 20 വരെ.

Related posts

Leave a Comment