മാക്കാംകുന്നിൽ ഇന്ന്

104 – മത് മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂർ ഓർത്തഡോക്സ്‌ കൺവൻഷനും വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും

🔔Today 2021 ജനുവരി 26, നടുനോമ്പ്

ഗാനശുശ്രൂഷ (9:30am)
അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം (10:00am)
പ്രസംഗം: റവ.ഫാ.ഡോ. വർഗ്ഗീസ് വർഗ്ഗീസ് (10:30am)
ഉച്ചനമസ്‌കാരം

💒 സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്‌സ് ‌ കത്തീഡ്രൽ ,
മാക്കാംകുന്ന്, പത്തനംതിട്ട

Watch Live Stream on 🎥
Facebook : Nilackal Voice

Youtube:
🔰 Nilackal Voice 📌 https://youtu.be/4Mm9Yk8j7Eo
🔰 CatholicaSimhasanam 📌 https://youtu.be/AjvVpbRjKzM

Related posts