മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കളക്ടർ ശ്രീ പി.ബി നൂഹ് ഐ.എ.സ്ന് മാക്കാംകുന്ന് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്നേഹാദരവുകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇടവക വികാരി കെ ജി മാത്യു അച്ചനും Asst. വികാരി റ്റിബിൻ ജോൺ അച്ഛനും ചേർന്ന് മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു

Related posts