മുള്ളനിക്കാട് പള്ളിയുടെ പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ്

പത്തനംതിട്ട മുള്ളനിക്കാട് പള്ളിയുടെ പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ് വികാരി ഫാ. ലിനു എം.ബാബു നിർവഹിച്ചു.

News: Fr.Jacob Kallichethu

Related posts

Leave a Comment