മാർ എപ്പിപ്പാനിയോസ് അറുപതിന്റെ നിറവിൽ

സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസനാധിപൻ എബ്രഹാം മാർ എപ്പിപ്പാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീയ്ക്ക് ഇന്ന് 60-മത് ജന്മദിനം. ആശംസകൾ…..

Related posts