വള്ളിക്കോട് കോട്ടയം സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയം മലങ്കര സഭക്ക് സ്വന്തം

തുമ്പമൺ ഭദ്രസനത്തിൽ പെട്ട വള്ളിക്കോട് കോട്ടയം സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയം മലങ്കര സഭക്ക് സ്വന്തം. AS 865/1998 കേസിൽ ഹൈക്കോടതി യിൽ നിന്നു ആണ് മലങ്കര സഭക്ക് അനുകൂല വിധി ഉണ്ടായെക്കുന്നത്.

Related posts

Leave a Comment