പൗലോസ് മാർ പക്കോമിയോസ് ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിന്റെ പ്രഥമ മെത്രാപ്പോലീത്തായായിരുന്ന കാലം ചെയ്ത അഭി.പൗലോസ് മാർ പക്കോമിയോസ് തിരുമേനിയുടെ 8-ാമത് ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ ഭക്തി ആദരപൂർവ്വം 2020 ജൂലൈ 25 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 1 വരെ മാവേലിക്കര തെയോഭവൻ അരമനയിൽ കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നു.

Related posts

Leave a Comment