ഫാ. ജോസ് തോമസ് കണ്ടനാട് സൺഡേസ്‌കൂൾ ഡയറക്ടർ

കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസന സൺഡേസ്കൂൾ ഡയറക്ടറായി ഫാ. ജോസ് തോമസ് നിയമിതനായി.

Related posts

Leave a Comment